Online beiratkozás

Online beiratkozás

2019-ben lehetőségük van április 1-jétől gyermekük beiratkozását online előkészíteni, de ebben az évben még kötelező a szülő személyes megjelenése és a szükséges dokumentumok bemutatása a hivatalos beiratkozási napok valamelyikén.

Amennyiben a KRÉTA rendszerhez már rendelkeznek belépési azonosítóval, akkor lépjenek be, és az e-Ügyintézés/Ügyintézés indítása/Beiratkozás általános iskolába útvonalon végezhetik el az előzetes jelentkezést.

Ha még nincs a KRÉTA rendszeréhez jogosultságuk, akkor új, ideiglenes felhasználóként kell regisztrálniuk a következő oldalon: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap, és az Ügyintézés indítása/Beiratkozás általános iskolába útvonalon tehetik meg ugyanezt.

Beiratkozási dokumentumok

Az elsős beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata (nem kötelező, de az édesapa neve miatt lehetőség szerint kérjük bemutatni)
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény vagy a szakértői bizottság szakvéleménye)

A beiratkozás során nyilatkozniuk kell a szülőknek a szülői felügyelettel, valamint a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban.

Nyilatkozatok:
Szülői felügyelet nyilatkozat
Hit-és erkölcstan szülői nyilatkozat
– Életvitel lakcím nyilatkozat

Hit- és erkölcstan oktatás a 2019/2020. tanévben

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A§ (3) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskolában a  hit- és erkölcstan oktatást a következő egyházi jogi személyek vállalják:

Egyházi jogi személy neve Képviselője Címe
Magyarországi Evangélikus Egyház Baranka György lelkész;
Baranka Mária lelkész, hitoktató
Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség
2142 Nagytarcsa Sztehló G. u. 1.
06-20/824-3842
gyorgy.baranka@lutheran.hu
Magyar Katolikus Egyház Görbe József plébános;
Mátyás Ilona hitoktató
Római Katolikus Plébánia
2143 Kistarcsa Széchenyi u. 13.
06-20/576-7872
matyiek@freemail.hu
Magyarországi Református Egyház Esztergály Előd Gábor lelkész Csömör – Nagytarcsa Református Missziói Egyházközség
2141 Csömör Emlékmű köz 4.
06-30/488-8780
csomor-nagytarcsa@reformatus.hu
esztergaly.elod@reformatus.hu
HIT Gyülekezete Oláhné Szántó Tünde hitoktató HIT Gyülekezete Budapest Gyömrői út 69.
06-30/580-8660, oszt67@gmail.com
MAZSIHISZ

 

 

 

Csillag Ferenc oktatási osztályvezető MAZSIHISZ
1075 Budapest Síp u. 1.
06-1/413-5578
oktatas@mazsihisz.hu

Nagytarcsa, 2019. március 22.
Tóthné Seres Katalin
intézményvezető

1 %

Tisztelt szülők!

Alapítványunk ezúton is szeretné köszönetét kifejezni Önöknek, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával hozzájárultak iskolánk fejlődéséhez.  Egyúttal kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat adójuk 1%-ának felajánlásával!

Nevünk: Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért
Adószámunk: 18686153-1-13

Címünk: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4.

Üdvözlettel:
Az Alapítvány Kuratóriuma

e-Ügyintézés a Blaskovitsban

e-Ügyintézés a Blaskovitsban

A Blaskovits Oszkár Általános Iskolában – csakúgy, mint az összes köznevelési intézményben – március 1-től elindult az e-Ügyintézés. A Köznevelési Állami Fenntartóinak Folyamategységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projekt keretében jelenleg 18 féle ügyet lehet intézni elektronikusan.

Gondviselőként az e-Ellenőrző menüsorában található az @ e-Ügyintézés menüpont, melyre kattintva a program átirányít az e-Ügyintézés nyitófelületére.


Itt kell kiválasztani a megfelelő menüpontot, és kattintásra indul az ügy intézése.

Jelenleg négyféle ügycsoportban lehet kezdeményezni e-Ügyintézést:

  • BEIRATKOZÁS ügycsoport
  • KIIRATKOZÁS ügycsoport
  • TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport
  • BIZONYÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport

Az iskolával jogviszonyban lévő tanulók gondviselőit leginkább a tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés érintheti. Ebben az ügycsoportban – többek között – lehetőség van a tanulói mulasztások igazolására, osztály vagy tanulói csoport változtatási kérelem benyújtására, illetve tanulói felmentést vagy mentességet is itt lehet kezdeményezni.

Bővebb felvilágosítást az e-Kréta Tudásbázisában, a https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714 oldalon olvashatnak.

Kérjük Önöket, használják bátran az e-Ügyintézés adta lehetőségeket!
Iskolavezetés

A 2019-2020. tanév hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztatást a nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskolában 2019. március 12-én 17 órai kezdettel tartjuk.